Se incarca...

Dezvoltare durabilă - SDG

Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente

Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile

Dezvoltarea durabilă nu este doar o politică modernă, inteligentă, ci este și o paradigmă nouă despre funcţionarea societăţii. Pentru a fi o abordare funcţională, dezvoltarea durabilă trebuie să aibă o bază solidă. Această abordare implică societăți pașnice unde beneficiile dezvoltării durabile sunt accesibile pentru toţi. În plus, acest context promovează accesul la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea durabilă poate deveni a abordare funcţională doar dacă societatea își va însuşi şi va trata această perspectivă ca pe o viziune proprie şi cuprinzătoare.

Țintele:

16.1. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe, pretutindeni

16.2. Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor

16.3. Promovarea statului de drept la nivel național și internațional și asigurarea accesul egal la justiție pentru toți

16.4. Până în 2030, reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată

16.5 Reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele sale

16.6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile

16.7. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile

16.8. Extinderea și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare în instituțiile de guvernare globală

16.9. Până în 2030, asigurarea identității legale tuturor, inclusiv înregistrarea nașterii

16.10. Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale, în conformitate cu legislația națională și acordurile internaționale


×

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii